BOKNINGSREGLER NATURGUIDE TIVEDEN


För Naturguide Tiveden är tre saker allra viktigast: Du som vår gäst, naturen och de djur som lever däri. Som vår gäst ska du känna dig trygg, säker och väl bemött när du av någon anledning behöver avboka eller omboka.

FRI AVBOKNING FRAM TILL 2 VECKOR INNAN UPPLEVELSENS START

För din och våra andra gästers skull får du full återbetalning fram till 2 veckor innan upplevelsens start om du av någon anledning behöver avboka.
Du kan alltså lugnt och tryggt boka nu, och om du behöver, avboka och då få full återbetalning. För dig, våra andra gäster och oss är det viktigt att du stannar hemma om du behöver.
Förutom detta så finns det fler alternativ vid avbokning:

  • Du har möjligheten att boka om till ett nytt datum inom 18 månader. Du säkerställer då att du behåller din bokning och kan se fram emot din upplevelse. Givetvis sker ingen prisförändring för din bokning, vilket annars kan ske för upplevelsen.
  • Du har möjligheten att byta till ett presentkort av samma värde som gäller under 18 månader.
  • Du har möjligheten att ställa in och få din 100 % återbetalning.
  • Kontakta David på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. vid avbokning eller ombokning.

AVBOKNING EFTER MINDRE ÄN 2 VECKOR KVAR TILL UPPLEVELSENS START

Du får som gäst 100% återbetalning vid avbokning fram till 2 veckor innan upplevelsens start. Önskar du avboka efter den tiden sker ingen återbetalning. Du får då vända dig till ditt försäkringsbolag för att söka rätt till kompensation.

SENARELÄGGANDE AV UPPLEVELSE

Du har möjlighet att ändra datum till ett senare och boka om din upplevelse fram till 2 veckor före upplevelsens start.

OM NATURGUIDE TIVEDEN BEHÖVER STÄLLA IN UPPLEVELSEN

Om Naturguide Tiveden av någon anledning behöver ställa in din upplevelse återbetalas du till 100%.

GENERELLA BOKNINGSREGLER

Din bokning görs med företaget Naturguide Tiveden. All information på Naturguide Tivedens hemsida, är i den stund för publicering känd för företaget som korrekt. Naturguide Tiveden kommer att meddela möjliga ändringar som är av större omfattning eller som vi bedömer kan komma att påverka gästens åtnjutande under upplevelsen.

YTTERLIGARE INFORMATION

Utomhusaktiviteter är väderkänsliga. Tvingas Naturguide Tiveden ställa in på grund av extremväder, kommer en alternativ aktivitet eller anpassning av aktiviteten lämpad för den uppkomna situationen genomföras. Var god att notera att ändringar kan sek på mycket kort varsel, till och med under samma dag som din upplevelse ska ske.

Upplevelser i naturen går aldrig att garantera. Naturguide Tiveden är en professionell utövare av naturguidningar och företaget rekommenderar vissa perioder som de med bäst och högst chans att uppleva ett visst djur eller upplevelse. Vi kan dock aldrig garantera att den upplevelse som du kommer för eller det djur du önskar se blir exakt som förväntat.

Naturguide Tiveden arbetar med och i naturen, med djur och de livsmiljöer som de finns i. Upplevelserna är beroende av naturen, där inget går att förutse eller garantera. Naturguide Tiveden önskar därför att du som gäst är förstående med oförutsedda ändringar som kan ske ifrån upplevelsens ursprungliga resplan. Om Naturguide Tiveden inte kan erbjuda en särskild tjänst på grund av en oförutsedd naturrelaterad händelse, kommer du att bli erbjuden en liknande tjänst.

DITT ANSVAR SOM GÄST HOS NATURGUIDE TIVEDEN

  • Se till att kontaktuppgifterna som du delger oss är korrekta, de är det enda sättet som vi kan kontakta dig på. Se till att vara kontaktbar särskilt under samma dag som din upplevelse ska ske.
  • Var god läs din bokningsbekräftelse noggrant och säkerställ att alla tider och datum samt produkter och tjänster stämmer med vad du beställt i din bokning. Om inte – var go kontakta Naturguide Tiveden på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att rätta till fel och missförstånd direkt.
  • Se till att följa de regler och instruktioner som ges för upplevelserna. Du är ansvarig för alla skador som ditt eller ditt företags möjliga vårdslöshet kan ha på Naturguide Tivedens egendom eller tjänster. Du som gäst ansvarar för att inte medvetet störa de djur som avses beskådas eller andra djur under upplevelsen och även andra gäster som också deltar på upplevelsen.
  • Se till att säkerställ att du vid din bokning meddelar allergier, funktionsvariationer eller hälsotillstånd som kan vara viktiga för oss att känna till. Var god meddela vilka särskilda behov du kan ha och behöva vid bokning.

KLAGOMÅL/DISPYT

Alla fel som kan ske under din upplevelse måste omedelbart meddelas Naturguide Tiveden. Om du inte har uppmärksammat eller meddelat Naturguide Tiveden klagomål eller fel under upplevelsen och på så vis inte gett Naturguide Tiveden möjlighet att korrigera möjliga misstag eller fel så kan du inte begära kompensation efteråt.

Om du inte är nöjd med den kompensation som erbjuds eller ges måste du meddela Naturguide Tiveden inom 14 dagar från då upplevelsen skett.

FORCE MAJEURE

Force majeure innebär ovanliga, oförutsedda och oundvikliga händelser som är utanför arrangörens kontroll och förhindrar att upplevelsen, produkten eller kontraktet kan genomföras. Omständigheter som arrangören inte kan, inom rimliga gränser, ha kunnat förutse och därför inte kunnat undvika eller bemästra.

I detta inkluderat men inte heller begränsat till; krig, hot om krig, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndigheters åtaganden, vid händelse av terrorism, natur- eller miljökatastrofer, brand, extremväder, översvämningar, stängda flygplatser, stängda gränser, tekniska problem, underhåll av infrastruktur eller farkoster eller oförutsedda förändringar gjorda av flygbolag; till exempel tidtabellförändringar, störningar i IT-infrastruktur (inkluderat men inte heller begränsat till vår webbsida).

Under dessa förhållanden och omständigheter är arrangören fri från ansvar/skyldighet eller andra konsekvenser och effekter.

Reservation för ändringar

Naturguide Tiveden reserverar sig rätten att ändra priser, tider, betalningsmetoder, boknings- och rabattvillkor. Priser för kommande säsonger är alltid preliminära och kan komma att ändras.